ΕΠΙΣΚΕΠΤHΣ ΚΑΘΗΓΗΤHΣ Matteo DENTI

ΕΠΙΣΚΕΠΤHΣ ΚΑΘΗΓΗΤHΣ Matteo DENTI

18 - 18 February 2019
Larisa, αμφιθέατρο «Ιπποκράτης»
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤHΣ ΚΑΘΗΓΗΤHΣ
Matteo DENTI
Λάρισα, 18 Φεβρουαρίου 2019
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αμφιθέατρο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»


 

Η Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει την τιμή να φιλοξενεί τον Καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων(ESSKA) Matteo Denti. O Matteo Denti θα βρίσκεται στη Λάρισα τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 για να συμμετάσχει στην επιστημονική εσπερίδα με τίτλο «Παθήσεις γόνατος και ώμου: νεότερες εξελίξεις». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» της Ιατρικής Σχολής, στη Βιόπολη της Λάρισας, στις 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16.30-20.00.
Οι διαλέξεις της επιστημονικής εσπερίδας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους γιατρούς της Ορθοπαιδικής, Γενικής Ιατρικής, Φυσικοθεραπευτές, αλλά και για όλους τους επαγγελματίες της υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα των αθλούμενων.
O Matteo Denti είναι διευθυντής της κλινικής Αθλητικών Κακώσεων και αρθροσκοπικής χειρουργικής στο Ινστιτούτο Galeazzi του Μιλάνου και ευρέως γνωστός για τις μελέτες του και την συνεισφορά του στο αντικείμενο της αρθροσκοπικής χειρουργικής και των αθλητικών κακώσεων. Είναι επίτιμο μέλος των σημαντικότερων Εταιρειών αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος στην Ευρώπη και Παγκοσμίως (ESSKA, ISAKOS, AOSSM & ACL study group)

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά με αγγλικές διαφάνειες και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Με εκτίμηση,
Μιχάλης Χαντές                    Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής                Καθηγητής-Διευθυντής
Γεν. Γραμματέας Ευρωπαϊκής Εταιρείας         Ορθοπαιδική Κλινική
Αρθροσκοπικής Χειρ/κής Γόνατος             Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
& Αθλητικών Κακώσεων (ESSKA)
Πρόγραμμα
16.30-16.50    Welcome to Ortho-uth.
Καλωσόρισμα στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος, Καθηγητής-Διευθυντής, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μιχάλης Χαντές, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

16.50-17.10    ACL reconstruction: my life.
        Ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου: ένα ταξίδι ζωής.
Matteo Denti,  Galeazzi Institute, Milan, ITALY, Past President of the European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA).
17.10-17.30     Surgical anatomy of the knee.
Στοιχεία χειρουργικής ανατομίας του γόνατος.
Σωκράτης Βαρυτιμίδης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

17.30 -17.50    Arthritis of the knee. Why do UNIS better than TKR?
Αρθρίτιδα γόνατος: γιατί οι μονοδιαμερισματικές λειτουργούν καλύτερα από τις ολικές ηθοπλαστικές;
Αναστάσιος Γεωργούλης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

17.50 -18.10    Lessons learnt from long-term Total Knee Arthroplasty studies.
Μαθήματα που έχουμε διδαχθεί από μελέτες μακράς παρακολούθησης ολικών αρθροπλαστικών γόνατος.
Θεόφιλος Καραχάλιος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

18.10-18.30    Discussion

18.30-18.50     Coffee break
18.50-19.10    Knee replacement and sport.
Αρθροπλαστική γόνατος και αθλητικές δραστηριότητες.
Matteo Denti, Galeazzi Institute,  Milan, ITALY, Past President of the European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA).

19.10-19.30    Latisimus Dorsi transfer for the irreparable poster-superior RCTears.
Μεταφορά πλατέος ραχιαίου για μη επιδιορθώσιμες βλάβες του τενοντίου πετάλου του ώμου.
Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος, Καθηγητής-Διευθυντής, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

19.30-19.50    Repair of menisci ramp lesion και root tear.
    Αποκατάσταση ρήξεων μηνίσκων τύπου ράμπας και ρίζας.
    Μιχάλης Χαντές, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

19.50-20.00 
   Discussion

Πρόγραμμα
16.30-16.50    Welcome to Ortho-uth
Καλωσόρισμα στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος, Καθηγητής-Διευθυντής, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16.50-17.10    Osseous Manifestations of Neurofibromatosis in children.
        Οστικές εκδηλώσεις της Νευροϊνωμάτωσης στα παιδιά.
Alvin Crawford, Professor Emeritus, Department Orthopaedics & Sports Medicine, University of Cincinnati Gardner Neuroscience Institute, Cincinnati, Ohio, USA.

17.10-17.30     Radial head fractures and terrible triad in children
Κατάγματα κεφαλής κερκίδας και κακώσεις ατυχούς τριάδας στα παιδιά.
Ζωή Νταϊλιάνα, Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

17.30 -17.50    Transitional Orthopaedics: Pediatric Orthopaedic residual problems in young adults following intervention in Childhood, including hip and foot disorders).
Συνέπειες στην ενήλικο ζωή της χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ισχίου και του ποδιού στην παιδική ηλικία.
Alvin Crawford, Professor Emeritus, Department Orthopaedics & Sports Medicine, University of Cincinnati Gardner Neuroscience Institute, Cincinnati, Ohio, USA.

17.50 -18.10    Συζήτηση

18.10-18.30    Διάλειμμα

18.30-18.50     Intra-articular type C fractures of distal humerus in adults.  Operative treatment and results.
Υπερ-διακονδύλια κατάγματα τύπουC στους ενήλικες Χειρουργική αντιμετώπιση και αποτελέσματα.
Στρατής Αθανασέλης, Επιμελητής B΄, Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

18.50-19.10    Spine fixation techiques, using Intra Operative Navigation
Τεχνικές σπονδυλοδεσίας με τη χρήση διεγχειρητικής πλοήγησης
Μάριος Λυκίσσας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής του Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης και Παιδοορθοπαιδικής, Νοσοκομείο Μετροπόλιταν, Αθήνα.

19.10-19.30    Journey of an Academic Pediatric Orthopaedist.
Η διαδρομή ζωής ενός Ακαδημαϊκού Ορθοπαιδικού χειρουργού
Alvin Crawford, Professor Emeritus, Department Orthopaedics & Sports Medicine, University of Cincinnati Gardner Neuroscience Institute, Cincinnati, Ohio, USA.

19.30-19.50    Συζήτηση

LARISA ARTHROSCOPIC LEARNING CENTER (LALC)

ORTHOPAEDIC DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY HOSPITAL OF LARISSA AND ANATOMY LAB OF THE UNIVERSITY OF THESSALIA

The Orthopaedic Department of the General Hospital of Larissa in collaboration with the Anatomy laboratory of the University of Thessalia organizes seminars of Athroscopic Surgery with the aim of educating young physicians in the field of arthroscopic surgery and sports medicine on a regular basis.
Those seminars provide the Orthopaedic Surgeons with the unique opportunity to acquire further knowledge and improve their skills on the arthroscopic techniques and enhance their theoretical background in Sports Medicine, having the following features:

  • A 2-day intensive seminar
  • Limited number of participants (10-12)
  • Attendance of live surgery operations
  • Analytic approach –oriented lectures on various techniques
  • Clinical practice on cadaveric workshops
  • Two  trainees per cadaveric workshop
  • One trainer per cadaveric workshop

all events

 
 

Support The Clinic

Help us bring cutting-edge orthopaedic practice to more people. Find out about the various giving and support opportunities.

find out more

Connect with the Clinic

Join our growing community and stay in touch with the latest developments on orthopaedic research, patient care programs, medical education and scholarships

 
 

 2019 Department of Orthopaedic Surgery & Musculoskeletal Trauma, University of Thessalia

Created by Spring Interactive