Η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Συμπόσιο με τίτλο ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ...read more

Prof Marco Innocenti, M.D, PhD
Prof Pietro Ruggieri, MD, PhD

...read more

Calendar of Events

Current advancements in the treatment of Upper Extremity

Location : Small Auditotrium I

Prof Charalampos G. Zavlaras, MD

...read more

Current advancements in the treatment of Knee & Shoulder Sports Injuries

Location : Auditorium "Hippocrates"

15.45 – 16.00
Welcome address: Prof Konstantinos N. Malizos
Welcome address on behalf of the (Hellenic) club members to Prof Hans Paessler

16.00 - 16.20
Prof Panayiotis N. Soukakos: The value of educational exchange: the paradigm of Hans Paessler (George Noulis) fellowship

...read more

Visiting Professor Lectures

Location : Small Auditorium I

Prof Marco Innocenti, M.D, PhD
Prof Pietro Ruggieri, MD, PhD

...read more

6th Hands - On Arthroscopy Course

Location : Larisa, LAMILC

The Orthopaedic Department of the General Hospital of Larissa in collaboration with the Anatomy laboratory of the University of Thessalia organizes seminars of Athroscopic Surgery with the aim of educating young physicians in the field of arthroscopic surgery and sports medicine on a regular basis.

...read more

5th Hands-on Arthroscopy Course

Location : Larisa, LAMILC

The Orthopaedic Department of the General Hospital of Larissa in collaboration with the Anatomy laboratory of the University of Thessalia organizes seminars of Athroscopic Surgery with the aim of educating young physicians in the field of arthroscopic surgery and sports medicine on a regular basis.

...read more
 
 

 2018 Department of Orthopaedic Surgery & Musculoskeletal Trauma, University of Thessalia

Created by Spring Interactive