Επόμενα Σεμινάρια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ και ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ