Γενικές Πληροφορίες

alt tag

LARISA ARTHROSCOPIC LEARNING CENTER (LALC)
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας σε συνεργασία με το εργαστήριο Ανατομίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας διοργανώνουν σε τακτική βάση σεμινάρια αρθροσκοπικής χειρουργικής με κύριο στόχο την εκπαίδευση νέων γιατρών στο αντικείμενο της αρθροσκοπικής χειρουργικής και των αθλητικών κακώσεων.
Τα σεμινάρια αυτά είναι μια μοναδική ευκαιρία για εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων των ορθοπαιδικών χειρουργών στις αρθροσκοπικές τεχνικές καθώς επίσης και για θεωρητική κατάρτιση γύρω από το αντικείμενο των αθλητικών κακώσεων για τους εξής λόγους:

  • Εντατικό Σεμινάριο 2 ημερών
  • Αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (10-12 άτομα)
  • Παρακολούθηση ζωντανών χειρουργείων
  • Διαλέξεις με σκοπό την αναλυτική προσέγγιση των διαφόρων τεχνικών
  • Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
  • Δυο εκπαιδευόμενοι ανά πτωματικό παρασκεύασμα
  • Ένας εκπαιδευτής ανά πτωματικό παρασκεύασμα

       
      

       
      

       
      

       
      

Επόμενα Σεμινάρια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ και ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ